Hvis du vil ansøge om revalideringsydelse, skal du henvende dig til din hjemkommune, som har pligt til at oplyse dig om reglerne. Det er også kommunen, der afgør, om du er berettiget til at modtage ydelsen. Hvis du får afslag, er der dog mulighed for at klag over kommunen.

Læs mere

Revalideringsydelse

Revalideringsydelse er en kontant ydelse, som er indført for at fastholde personer med begrænset arbejdsevne på arbejdsmarkedet. Hvad det konkret vil sige at have en begrænset arbejdsevne er et temmelig åbent spørgsmål, som afgøres af den kommune, du bor i. Der har været talrige eksempler på, at der er store forskelle fra kommune til kommune, og derfor er det en god ide at sætte sig ind i tidligere afgørelser i den kommune, man bor i, hvis man overvejer at søge om revalideringsydelse.

Revalideringsydelsen udgør det samme som højeste dagpengesats, og du kan modtage revalideringsydelse i op til fem år, uden hensyn til hvor meget din ægtefælle har i indkomst. Der kan dog være forhold som betyder, at revalideringsydelsen bliver udbetalt i en længere eller kortere periode end de normale fem år. Det er dig ikke muligt at få revalideringsydelse, hvis du har mulighed for at få dækket dine leveomkostninger i henhold til en anden lovgivning – eksempelvis ved at modtage SU som studerende eller lignende. Personer under 25 år har ikke ret til samme revalideringsydelse som andre. Er du under 25 år vil du kun modtage halvdelen af den normale ydelse.

Henvendelse til hjemkommune
Hvis du vil høre mere om reglerne for revalideringsydelse, kan du henvende dig til Arbejdsdirektoratet. Det er dog ikke muligt at få rådgivning om konkrete sager i Arbejdsdirektoratet – al henvendelse om spørgsmål i forbindelse med konkrete sager skal ske til din egen kommune.

Hvis du vil ansøge om revalideringsydelse, skal du henvende dig til din hjemkommune, som har pligt til at oplyse dig om reglerne. Det er også kommunen, der afgør, om du er berettiget til at modtage ydelsen. Hvis du får afslag, er der dog mulighed for at klag over kommunen. En sådan klage skal sendes til Beskæftigelsesankenævnet, der hører under statsforvaltningen i din region.

per måned

472kr

se tilbud

FTFa:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

493kr

se tilbud

Min A-kasse:

Én af Danmarks bedste A-kasser – hvis du spørger medlemmerne

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

514kr

se tilbud

Ase a-kasse:

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

Højtilfredshed

71KrFagfor./Mdr

Åben for Alle

FTFa:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

per måned

472kr

se tilbud

Min A-kasse:

Én af Danmarks bedste A-kasser – hvis du spørger medlemmerne

per måned

493kr

se tilbud

Ase a-kasse:

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

per måned

514kr

se tilbud

Kom igennem regeljunglen

Hvornår kan jeg få dagpenge?

Du skal være medlem i mindst et år, for at få dagpenge. Det gælder derfor hurtigst muligt om at melde sig ind i en a-kasse. Du kan sagtens skifte a-kasse senere.

Læs mere
Kan jeg altid skifte A-kasse?

Ja! Du starter IKKE forfra med din anciennitet, hvis du pludselig får lyst til at skifte a-kasse. Derfor behøver du ikke at frygte for din ret til dagpenge eller eventuelle efterlønsret. Reglerne gælder alle a-kasser, og det betyder, at du sagtens kan fortryde dit medlemskab af en bestemt a-kasse, hvis du pludselig får lyst til at være medlem et andet

Læs mere
Hvordan bliver jeg medlem af en a-kasse?

For de fleste er det nemt at blive medlem af en a-kasse. Det enkleste er at bestille en tilmeldingsblanket via a-kassens hjemmeside.

Læs mere
Se flere ofte stillede spørgsmål og svar
banner

Til orientering:

Akasseguiden.dk har ingen tilknytning til A-kasserne, men vi får inddirekte penge for salg af indmeldelser. Akasseguiden.dk drives på kommercielle vilkår og oversigten over a-kasser er derfor ikke nødvendigvis uvildig.