For at få feriedagpenge, skal du udfylde en blanket om feriedagpenge, som du kan få hos Arbejdsdirektoratet eller af din a-kasse. Din a-kasse har pligt til at vejlede dig om dine rettigheder, så hvis du er i tvivl om reglerne, kan du henvende dig til dem.

Læs mere

Feriedagpenge

Hvis du er medlem af en a-kasse, kan du i visse tilfælde få feriedagpenge, men det kræver, at du som udgangspunkt ikke har ret til ferie med feriepenge eller løn efter ferielovens bestemmelser.

Du optjener ret til feriedagpenge af de forsørgelsesydelser, som a-kassen udbetaler til dig. Inden ferie årets start kan din a-kasse meddele, hvor mange dage med feriedagpenge du har optjent ret til. Hvis du i et helt optjeningsår har fået ydelser, der svarer til maksimale dagpenge, vil du normalt have optjent ret til 25 dage med feriedagpenge. Hvis du er ledig, skal du give a-kassen besked om din ferie senest på feriens første dag. Husk også at give jobcentret besked, for hvis du ikke giver dem besked senest 14 dage før du afholder ferie, kan det få konsekvenser for din ret til at modtage arbejdsløshedsdagpenge.

Hvis du har været i arbejde og har optjent ferie hos en arbejdsgiver, skal du som hovedregel holde denne ferie, før du kan få feriedagpenge. Har du arbejde men ikke optjent feriedage, kan du også søge om feriedagpenge. Selvstændige og studerende har også ret til feriepenge, men her gælder der specielle regler. Kontakt din a-kasse, for at få at vide om du er berettiget eller ej.

Så meget får du udbetalt
Beløbet du kan få udbetalt afhænger af, hvor længe du har været på dagpenge. Forhør i din a-kasse om du er berettiget til feriedagpenge, der svarer til samme sats som dagpengeydelsen, eller om du kun er berettiget til feriedagpenge efter satsen for nyuddannede (82 % af maksimale dagpenge). For at få feriedagpenge, skal du udfylde en blanket om feriedagpenge, som du kan få hos Arbejdsdirektoratet eller af din a-kasse. Din a-kasse har pligt til at vejlede dig om dine rettigheder, så hvis du er i tvivl om reglerne, kan du henvende dig til dem.

per måned

472kr

se tilbud

FTFa:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

493kr

se tilbud

Min A-kasse:

Én af Danmarks bedste A-kasser – hvis du spørger medlemmerne

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

514kr

se tilbud

Ase a-kasse:

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

Højtilfredshed

71KrFagfor./Mdr

Åben for Alle

FTFa:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

per måned

472kr

se tilbud

Min A-kasse:

Én af Danmarks bedste A-kasser – hvis du spørger medlemmerne

per måned

493kr

se tilbud

Ase a-kasse:

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

per måned

514kr

se tilbud

Kom igennem regeljunglen

Hvornår kan jeg få dagpenge?

Du skal være medlem i mindst et år, for at få dagpenge. Det gælder derfor hurtigst muligt om at melde sig ind i en a-kasse. Du kan sagtens skifte a-kasse senere.

Læs mere
Kan jeg altid skifte A-kasse?

Ja! Du starter IKKE forfra med din anciennitet, hvis du pludselig får lyst til at skifte a-kasse. Derfor behøver du ikke at frygte for din ret til dagpenge eller eventuelle efterlønsret. Reglerne gælder alle a-kasser, og det betyder, at du sagtens kan fortryde dit medlemskab af en bestemt a-kasse, hvis du pludselig får lyst til at være medlem et andet

Læs mere
Hvordan bliver jeg medlem af en a-kasse?

For de fleste er det nemt at blive medlem af en a-kasse. Det enkleste er at bestille en tilmeldingsblanket via a-kassens hjemmeside.

Læs mere
Se flere ofte stillede spørgsmål og svar
banner

Til orientering:

Akasseguiden.dk har ingen tilknytning til A-kasserne, men vi får inddirekte penge for salg af indmeldelser. Akasseguiden.dk drives på kommercielle vilkår og oversigten over a-kasser er derfor ikke nødvendigvis uvildig.