Er du i arbejde, har du måske ret til løn under din barselsorlov, men det afhænger af din overenskomst eller virksomhedsaftale. Tag kontakt til din arbejdsgiver eller dit fagforbund for at få svar.

Læs mere

Barselsorlov og dagpenge

Er du arbejdsløs og modtager arbejdsløshedsdagpenge fra en a-kasse og skal på barselsorlov, kan du ansøge om barseldagpenge. Barselsdagpenge yder kompensation fordi din indtægt bortfalder i forbindelse med graviditet, fødsel og adoption.

Hvis du vil søge om barselsdagpenge, skal du kontakte din kommune. Det er nemlig kommunen, der vejleder og træffer afgørelser om din ret til barselsdagpenge. På mange kommuners hjemmesider kan du finde ansøgningsblanketterne elektronisk og udfylde dem på nettet eller sende dem til kommunen. Du skal ansøge om barselsdagpenge senest 8 uger efter fødslen

Er du i arbejde, har du måske ret til løn under din barselsorlov, men det afhænger af din overenskomst eller virksomhedsaftale. Tag kontakt til din arbejdsgiver eller dit fagforbund for at få svar.

Kommunen afgør
I nogle tilfælde er det nødvendigt at ansøge om barselsdagpenge, hvis din arbejdsgiver kun betaler de første måneder af barslen. Igen er det din kommune som afgør, om du kan få barselsdagpenge i den sidste del af din barselsorlov. Du kan ikke både få fuld løn under barsel og barselsdagpenge.

Andre gange betaler din arbejdsgiver ikke din barselsorlov, og her skal du have været tilknyttet arbejdsmarkedet i mindst 13 uger, inden du går på orlov for at være berettiget til barselsdagpenge.

Er du ledig og ikke medlem af en a-kasse og har du derfor ikke modtaget arbejdsløshedsdagpenge, så har du heller ikke ret til at modtage barselsdagpenge. For at se hvordan du bliver medlem af en a-kasse, kan du læse afsnittet ”Arbejdsløshedskasser”.

Som selvstændig erhvervsdrivende har du ret til barselsdagpenge, hvis du har drevet selvstændig erhvervsvirksomhed inden for de seneste 12 måneder.

Som studerende har du kun ret til barseldagpenge, hvis du har et fast deltidsarbejde, eller hvis du skal være elev i lønnet praktik i en uddannelse.

Hvis du er i tvivl kan du altid kontakte din a-kasse, din arbejdsgiver eller din kommune for at få råd og vejledning om barselsorlov.

per måned

472kr

se tilbud

FTFa:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

493kr

se tilbud

Min A-kasse:

Én af Danmarks bedste A-kasser – hvis du spørger medlemmerne

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

514kr

se tilbud

Ase a-kasse:

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

Højtilfredshed

71KrFagfor./Mdr

Åben for Alle

FTFa:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

per måned

472kr

se tilbud

Min A-kasse:

Én af Danmarks bedste A-kasser – hvis du spørger medlemmerne

per måned

493kr

se tilbud

Ase a-kasse:

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

per måned

514kr

se tilbud

Kom igennem regeljunglen

Hvornår kan jeg få dagpenge?

Du skal være medlem i mindst et år, for at få dagpenge. Det gælder derfor hurtigst muligt om at melde sig ind i en a-kasse. Du kan sagtens skifte a-kasse senere.

Læs mere
Kan jeg altid skifte A-kasse?

Ja! Du starter IKKE forfra med din anciennitet, hvis du pludselig får lyst til at skifte a-kasse. Derfor behøver du ikke at frygte for din ret til dagpenge eller eventuelle efterlønsret. Reglerne gælder alle a-kasser, og det betyder, at du sagtens kan fortryde dit medlemskab af en bestemt a-kasse, hvis du pludselig får lyst til at være medlem et andet

Læs mere
Hvordan bliver jeg medlem af en a-kasse?

For de fleste er det nemt at blive medlem af en a-kasse. Det enkleste er at bestille en tilmeldingsblanket via a-kassens hjemmeside.

Læs mere
Se flere ofte stillede spørgsmål og svar
banner

Til orientering:

Akasseguiden.dk har ingen tilknytning til A-kasserne, men vi får inddirekte penge for salg af indmeldelser. Akasseguiden.dk drives på kommercielle vilkår og oversigten over a-kasser er derfor ikke nødvendigvis uvildig.