Når man har modtaget kontanthjælp i en vis periode, rammer man det såkaldte kontanthjælpsloft, som betyder, at man får nedsat andre sociale ydelser såsom boligsikring eller lignende. Hvis man er gift, bliver I underkastet 500 kroners-reglen, som betyder, at kontanthjælpen bliver nedsat, når en af jer har været på kontanthjælp i seks måneder. Det er kommunen, der afgør, om din konta

Læs mere

Kontanthjælp i stedet for dagpenge?

Man hører ofte personer, der ikke er medlem af en a-kasse, der siger, at det ikke er nødvendigt – man kan jo altid gå på kontanthjælp. Men det er helt forkert at tro, at man automatisk er berettiget til at modtage kontanthjælp, fordi man mister sit arbejde. Det betyder, at man kan få sig en gevaldig overraskelse, der kan få store konsekvenser for ens liv, hvis man ikke sætter sig ordentligt ind i reglerne.

Som udgangspunkt kan man få kontanthjælp, hvis man oplever væsentlige ændringer i sin livssituation på grund af sygdom, arbejdsløshed eller lignende. Der er imidlertid en række krav forbundet med at modtage kontanthjælp. Det krav, de fleste ikke er opmærksomme på, er, at enhver form for formue og indtægt bliver modregnet i kontanthjælpen. Det gælder også ægtefællens indtægter eller formue. Det vil sige, at du sandsynligvis ikke får kontanthjælp, hvis din ægtefælle har et arbejde, og at du først skal sælge dit sommerhus og din bil og bruge pengene derfra, før du kan få kontanthjælp.

Derudover er der nogle formelle krav, der skal opfyldes. Som udgangspunkt skal du have opholdt dig i i Danmark mindst syv ud af de seneste otte år. Du – og din ægtefælle – skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet, og hvis du er gift skal både du og din ægtefælle have arbejdet mindst 300 timer i løbet af de seneste 24 måneder.

Kontanthjælpsloft
Når du har modtaget kontanthjælp i seks måneder rammer du det såkaldte kontanthjælpsloft, som betyder, at du får nedsat andre sociale ydelser såsom boligsikring eller lignende. Hvis du er gift, bliver I underkastet 500 kroners reglen, som betyder, at kontanthjælpen bliver nedsat, når en af jer har været på kontanthjælp i seks måneder. Det er kommunen, der afgør, om din kontanthjælp skal nedsættes.

Som det fremgår, er der altså meget stor forskel på den situation du står i som arbejdsløs på dagpenge og arbejdsløs på kontanthjælp. Derfor skal du nøje overveje, om du står i et situation, hvor du tør tage chancen for at miste alt det, du har bygget op gennem et arbejdsliv, for at spare nogle hundrede kroner om måneden på et a-kasse kontingent.

per måned

472kr

se tilbud

FTFa:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

493kr

se tilbud

Min A-kasse:

Én af Danmarks bedste A-kasser – hvis du spørger medlemmerne

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

514kr

se tilbud

Ase a-kasse:

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

Højtilfredshed

71KrFagfor./Mdr

Åben for Alle

FTFa:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

per måned

472kr

se tilbud

Min A-kasse:

Én af Danmarks bedste A-kasser – hvis du spørger medlemmerne

per måned

493kr

se tilbud

Ase a-kasse:

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

per måned

514kr

se tilbud

Kom igennem regeljunglen

Hvornår kan jeg få dagpenge?

Du skal være medlem i mindst et år, for at få dagpenge. Det gælder derfor hurtigst muligt om at melde sig ind i en a-kasse. Du kan sagtens skifte a-kasse senere.

Læs mere
Kan jeg altid skifte A-kasse?

Ja! Du starter IKKE forfra med din anciennitet, hvis du pludselig får lyst til at skifte a-kasse. Derfor behøver du ikke at frygte for din ret til dagpenge eller eventuelle efterlønsret. Reglerne gælder alle a-kasser, og det betyder, at du sagtens kan fortryde dit medlemskab af en bestemt a-kasse, hvis du pludselig får lyst til at være medlem et andet

Læs mere
Hvordan bliver jeg medlem af en a-kasse?

For de fleste er det nemt at blive medlem af en a-kasse. Det enkleste er at bestille en tilmeldingsblanket via a-kassens hjemmeside.

Læs mere
Se flere ofte stillede spørgsmål og svar
banner

Til orientering:

Akasseguiden.dk har ingen tilknytning til A-kasserne, men vi får inddirekte penge for salg af indmeldelser. Akasseguiden.dk drives på kommercielle vilkår og oversigten over a-kasser er derfor ikke nødvendigvis uvildig.