Nye regler betyder, at du kan være gratis medlem af en a-kasse som studerende. Men du skal følge visse regler for at få udbetalt dine dagpenge til tiden.

Læs mere

Medlemsskab af A-kasse som studerende

Når du kan se en ende på dit studie, er det naturligt at begynde at tænke på, hvordan dit arbejdsliv kommer til at se ud. Sandsynligvis vil du være ledig, imens du søger dit første arbejde, og i den situation er det en god idé at være medlem af en a-kasse.

Kan jeg melde mig ind i en a-kasse, imens jeg studerer? 

Ja, det kan du godt. En lov fra 5. marts 2012 sikrer, at alle danskere som udgangspunkt nu har ret til at melde sig ind i en a-kasse, uanset om de er i arbejde eller er i gang med at tage en uddannelse. Mange a-kasser tilbyder gratis medlemskab af en a-kasse, imens du studerer. Hvis du melder dig ind i en a-kasse mindst et år, før du er færdig, er du sikret dagpenge fra første dag, du bliver ledig.

Skal jeg opfylde nogen krav, for at blive medlem som studerende?

Ja, det skal du. For at blive medlem som studerende, skal du blot opfylde disse lovbestemte betingelser: Du skal være fyldt 18 år. Du skal følge en dimittendberettiget uddannelse af minimum 18 måneders varighed. Din indtægt fra SU og fritidsjob må ikke overstige gældende maksimale dagpengesats. Du må ikke være på revalidering. Hvis du er over 30 år, når du er færdiguddannet, skal du betale til efterlønsordningen og have optjent dagpengeret på baggrund af arbejde.

Hvilken a-kasse skal jeg vælge, imens jeg studerer?

Der er ingen krav til, hvilken a-kasse, du skal vælge som studerende. Men det er klogt at tænke på, hvad du forestiller dig, at du skal arbejde med, når du bliver færdig med studiet. Hvis du regner med at arbejde som bager, er det måske en idé at melde sig ind i Fødevareforbundet NNFs A-kasse. Den dækker ansatte inden for fødevareindustrien – for eksempel bagere, slagtere, ansatte i sukker- og chokoladeindustrien samt tobaksindustrien. Men det er ikke et krav. Du kan også vælge en a-kasse med en mere bred medlemsskare. Her kan prisen på kontingentet eller a-kassens service måske have betydning for dig.

Kan jeg få barselsdagpenge under graviditet, hvis jeg studerer?

I visse tilfælde kan du få barselsdagpenge under gravidtet, hvis du er studerende. Det er Udbetaling Danmark, der står får at give dig barselsdagpenge. Ikke din a-kasse. Du kan være berettiget til barselsdagpenge som studerende, hvis opfylder følgende krav: 1) Hvis du har et fast arbejde ved siden af din uddannelse og opfylder kravet om, hvor meget du skal have arbejdet som lønmodtager eller selvstændig 2) Hvis du inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneder. 3) Hvis du afslutter en erhvervsuddannelse på mindst 18 måneder, efter barnet er født, men inden for 46 uger efter fødslen. 4) Hvis du er elev i lønnet praktik under din uddannelse.

Kan jeg få SU og dagpenge samtidig?

Du kan/må ikke modtage dagpenge, hvis du samtidig modtager SU. Hvis du alligevel modtager dagpengene skal de tilbagebetales.

Kan jeg studere og modtage dagpenge samtidig – hvis jeg ikke modtager SU?

Generelt kan du ikke få dagpenge og studere samtidig. Der er dog visse muligheder for at beholde dagpenge under visse typer uddannelse, hvis du samtidig opfylder de almindelige betingelser for at få dagpenge (står til fuld rådighed for arbejdsmarkedet, er tilmeldt som ledig ved jobcenteret etc.) Her gælder det, at du for eksempel gerne må deltage i traditionel aftenskoleundervisning samt enkeltfagsundervisning under 20 timer om ugen på gymnasialt niveau. Kontakt altid din a-kasse med specifikke spørgsmål omkring dette.

per måned

472kr

se tilbud

FTFa:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

493kr

se tilbud

Min A-kasse:

Én af Danmarks bedste A-kasser – hvis du spørger medlemmerne

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

514kr

se tilbud

Ase a-kasse:

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

Højtilfredshed

71KrFagfor./Mdr

Åben for Alle

FTFa:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

per måned

472kr

se tilbud

Min A-kasse:

Én af Danmarks bedste A-kasser – hvis du spørger medlemmerne

per måned

493kr

se tilbud

Ase a-kasse:

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

per måned

514kr

se tilbud

Kom igennem regeljunglen

Hvornår kan jeg få dagpenge?

Du skal være medlem i mindst et år, for at få dagpenge. Det gælder derfor hurtigst muligt om at melde sig ind i en a-kasse. Du kan sagtens skifte a-kasse senere.

Læs mere
Kan jeg altid skifte A-kasse?

Ja! Du starter IKKE forfra med din anciennitet, hvis du pludselig får lyst til at skifte a-kasse. Derfor behøver du ikke at frygte for din ret til dagpenge eller eventuelle efterlønsret. Reglerne gælder alle a-kasser, og det betyder, at du sagtens kan fortryde dit medlemskab af en bestemt a-kasse, hvis du pludselig får lyst til at være medlem et andet

Læs mere
Hvordan bliver jeg medlem af en a-kasse?

For de fleste er det nemt at blive medlem af en a-kasse. Det enkleste er at bestille en tilmeldingsblanket via a-kassens hjemmeside.

Læs mere
Se flere ofte stillede spørgsmål og svar
banner

Til orientering:

Akasseguiden.dk har ingen tilknytning til A-kasserne, men vi får inddirekte penge for salg af indmeldelser. Akasseguiden.dk drives på kommercielle vilkår og oversigten over a-kasser er derfor ikke nødvendigvis uvildig.