Hvis du har en a-kasse deltidsforsikring og din arbejdstid ændrer sig , så du får arbejde i mere end 30 timer om ugen, skal du give din a-kasse besked. For får du et fuldtidsjob, skal du også have en a-kasse fuldtidsforsikring.

Læs mere

A-kasse: Fuldtidsforsikring eller deltidsforsikring

Du kan forsikres på forskellige måder i en a-kasse, nemlig en a-kasse fuldtidsforsikring eller en a-kasse deltidsforsikring. Det afhænger af hvor mange timer om ugen du arbejder, og forskellen er blandt andet det beløb du indbetaler i kontingent, og det beløb du vil kunne få udbetalt i dagpenge.

A-kasse fuldtidsforsikring
Har du en 37-timers arbejdsuge, skal du fuldtidsforsikres i a-kassen. At blive fuldtidsforsikret betyder, at hvis du går hen og bliver arbejdsløs, har du ret til at få dagpenge. Du skal være i arbejde og medlem af a-kassen i mindst et år, for at have ret til dagpenge. A-kassens fuldtidsforsikring er langt den mest normale, men hvis du er i tvivl om du skal fuld- eller deltidsforsikres, så ring til a-kassen og bed om vejledning.

A-kasse fuldtidsforsikringen giver dig 752 kr. om dagen, hvis du skulle gå hen og blive arbejdsløs. Kontingentet på a-kassens fuldtidskontingent er på mindst 8.556 kr. om året inklusiv bidrag til efterlønsordningen. Der udover tager a-kassen et administrationsbidrag, som svinger fra 696 kr. til 1817 kr. Hvis du vil se, hvilken a-kasse der er billigst, så sammenlign priserne ved at kigge her på siden.

A-kasse deltidsforsikring
Hvis du arbejder max 30 timer om ugen, kan du blive deltidsforsikret medlem i en a-kasse. Det er billigere at være a-kasse deltidsforsikret end at være fuldtidsforsikret. Men det at være deltidsforsikret har en række konsekvenser, blandt andet at dagpengene maksimalt kan udgøre 2/3 af højeste dagpengesats.

Hvis du har en a-kasse deltidsforsikring og din arbejdstid ændrer sig , så du får arbejde i mere end 30 timer om ugen, skal du give din a-kasse besked. For får du et fuldtidsjob, skal du også have en a-kasse fuldtidsforsikring.

Hvis du derimod går ned i arbejdstid – fra 37 timer til 30 timer, kan du selv vælge, om du vil have en a-kasse deltidsforsikring eller forblive fuldtidsforsikret.

per måned

472kr

se tilbud

FTFa:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

493kr

se tilbud

Min A-kasse:

Én af Danmarks bedste A-kasser – hvis du spørger medlemmerne

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

514kr

se tilbud

Ase a-kasse:

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

Højtilfredshed

71KrFagfor./Mdr

Åben for Alle

FTFa:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

per måned

472kr

se tilbud

Min A-kasse:

Én af Danmarks bedste A-kasser – hvis du spørger medlemmerne

per måned

493kr

se tilbud

Ase a-kasse:

DK’s største a-kasse for BÅDE lønmodtagere og selvstændige

per måned

514kr

se tilbud

Kom igennem regeljunglen

Hvornår kan jeg få dagpenge?

Du skal være medlem i mindst et år, for at få dagpenge. Det gælder derfor hurtigst muligt om at melde sig ind i en a-kasse. Du kan sagtens skifte a-kasse senere.

Læs mere
Kan jeg altid skifte A-kasse?

Ja! Du starter IKKE forfra med din anciennitet, hvis du pludselig får lyst til at skifte a-kasse. Derfor behøver du ikke at frygte for din ret til dagpenge eller eventuelle efterlønsret. Reglerne gælder alle a-kasser, og det betyder, at du sagtens kan fortryde dit medlemskab af en bestemt a-kasse, hvis du pludselig får lyst til at være medlem et andet

Læs mere
Hvordan bliver jeg medlem af en a-kasse?

For de fleste er det nemt at blive medlem af en a-kasse. Det enkleste er at bestille en tilmeldingsblanket via a-kassens hjemmeside.

Læs mere
Se flere ofte stillede spørgsmål og svar
banner

Til orientering:

Akasseguiden.dk har ingen tilknytning til A-kasserne, men vi får inddirekte penge for salg af indmeldelser. Akasseguiden.dk drives på kommercielle vilkår og oversigten over a-kasser er derfor ikke nødvendigvis uvildig.