21Jan

Ikke aldersdiskrimination at udmeldes af a-kasse

Læs mere

Beskæftigelsesministeriet har fået medhold i, at det ikke er udtryk for aldersdiskrimination, at man automatisk bliver udmeldt af sin a-kasse, når man når folkepensionsalderen og dermed er berettiget til folkepension. Dommen er en stadfæstelse af Østre Landsrets dom fra 10. oktober 2012, der nåede til samme resultat.

Vis alle nyheder fra akasseguiden

Find a-kassen
der passer dig bedst!

Hvad er dit nuværende job?

per måned

473kr

se tilbud

Det Faglige Hus:

Tilbyder gode kombinationstilbud på a-kasse og fagforening.

Højtilfredshed

69krFagfor./Mdr

Åben for Alle

per måned

464kr

se tilbud

Min A-kasse:

Danmarks bedste a-kasse - hvis du spørger medlemmerne

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Lønmodtagere

per måned

444kr

se tilbud

FTFA:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

Højtilfredshed

-Fagfor./Mdr

Åben for Alle

Det Faglige Hus:

Tilbyder gode kombinationstilbud på a-kasse og fagforening.

per måned

473kr

se tilbud

Min A-kasse:

Danmarks bedste a-kasse - hvis du spørger medlemmerne

per måned

464kr

se tilbud

FTFA:

En af landets store a-kasser, der samtidig er billig og åben for alle..

per måned

444kr

se tilbud